Odszkodowania Ubezpieczeniowe

Kancelaria reprezentuje Klientów przed zakładami ubezpieczeń lub innych organach właściwych do wypłaty odszkodowania. Prowadzimy w całości proces likwidacji szkody. Uzyskane odszkodowanie obejmie wszystkie przewidziane obowiązującym prawem świadczenia W tym zakresie:

 • Doradzimy jak udokumentować poniesione straty i utracone w wyniku
  zdarzenia korzyści

 • W przypadku braku możliwości polubownego zakończenia likwidacji szkody, reprezentujemy Klientów przed Sądem i innymi organami władzy państwowej

 • W Twoim imieniu uzyskamy odszkodowanie:
  • w przypadku wypadku komunikacyjnego, wypadku w pracy lub na wakacjach,
  • w przypadku kradzieży lub zniszczenia twojego mienia,
  • w przypadku kradzieży lub zniszczenia pojazdu,
  • w przypadku zdarzeń takich jak pożar, huragan, powódź, zalanie, wandalizm,
  • w przypadku potrzeby zwrotu kosztów pogrzebu lub uzyskania renty alimentacyjnej.


Kancelaria Opole

45-057 Opole

ul. Ozimska 18/6

tel/fax. (77) 453 18 43

tel. 604 944 350

email:
kancelaria@radca-bednarski.plKancelaria Kluczbork

46-200 Kluczbork

ul. Katowicka 26

tel (77) 447 12 69

email:
kluczbork@radca-bednarski.plKancelaria Kędzierzyn - Koźle

47-200 Kędzierzyn- Koźle

ul. Anny 4/2

tel/fax. (77) 453 18 43

email:
kedzierzyn-kozle@radca-bednarski.pl